iššaudyti

iššaudyti
iššáudyti Rtr 1. tr. SD1159, N, K, M, Š, LL296, NdŽ šaudant išeikvoti, sunaudoti: Visus šovinius iššáudė 1. Aš iššáudžiau visą paraką, o nieko nenušoviau J. 2. tr. Š, Slv, Pb, Všv šaudant daug ar visus nukauti, nužudyti: Kiek paukščių per metus iššáudo! 1. Troba buvo sudaužyta, ir gyvolius iššáudė Lk. Našlių buvo galybės: vyrus iššáudė, i paliekta motriškos Kal. Par keturiolektų metų karą iššáudė daug žmonių Sd. Ėjo vokiečiai ir viską kai šluota šlavė: iššáudė aveles, išpjovė kiaules Bgs. Juk ten, mano gimtinėje, tūkstančius [okupantai] be teismo, be nieko iššaudė . Aš iššáudysiu girios paukštelius, kad nebaidytų bėrų žirgelių JV632. Strielčius pasamdyčiau, šunis iššaudyčiau LTR(Brž). | refl.: Po karo kiek žmonių išsišáudės! Krš. 3. refl. tr. šaudant išsimušti: Teip šaudydamas gali abi akis išsišáudyt Kn. 4. intr. kurį laiką šaudyti: Iššáudžiau visą dieną Š.atlikti kokį šaudymo uždavinį: Kaip išsimokys, iššáudys [kareivis], parleis atostogų Krs. 5. intr. išmušinėti (kamščius), nuplėšyti (viršelius): Prastai suvirinai – iššáudys tamstos uogos Krš.susproginėti, supleišėti: Gal pečiun karštan pastatei, kad iššáudė puodas?! Ut. 6. tr. išdaužyti: Iššáudžiau visas musias – nebėra Drsk. 7. tr. išmėtyti, išsvaidyti: Meška visą kūgį išsukė i iššáudė [į vilkus] (ps.) Vlk.prk. pašalinti, išgainioti: Kuris maža kiek priešu kalbėjo, tai visus iššáudė Tvr. Ana smarki: jin čia visus iššáudytų su sejonu Bsg. 8. tr. prk. griežtai pasakyti, išrėžti: Iššáudžiau, iššáudžiau, ką turėjau, tims skundėjams Pvn. 9. refl. išsikišti, išsišauti: Kiaulės kaulai išsišáudę, kad negauna gero jovalo Lk. 10. intr. išbėgioti, išlakstyti: Iššáudė visuos kraštuos Ds. | refl. SD1159. \ šaudyti; antšaudyti; apšaudyti; atšaudyti; įšaudyti; iššaudyti; nušaudyti; pašaudyti; paršaudyti; peršaudyti; prašaudyti; prišaudyti; sušaudyti; užšaudyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • iššaudyti — iššáudyti vksm. Šoviniai̇̃ iššáudyti, granãtų ir̃gi nebėrà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pašaudyti — 1. intr. Rtr, KŽ kiek šaudyti: Einame pašaudyti į taikinį DŽ1. Eikim į paupę pašaudyt – katras geriau pataikysim Ėr. | prk.: Ji ieškojo progos pašaudyti į jo tuščią savimylą NdŽ. | refl. Ser, NdŽ, Lž: Pasišaudė atsitraukdamas prūsas ir nuė[jo] į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antšaudyti — (ž.) tr. atausti: Antšaudyk su ataudais, ir būs kanapinelis gražus Šts. šaudyti; antšaudyti; apšaudyti; atšaudyti; įšaudyti; iššaudyti; nušaudyti; pašaudyti; paršaudyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšablyti — apšãblyti tr. didumą iššaudyti: Apšãblijo lapes, maž bėr lapių Trk. šablyti; apšablyti; nušablyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšaudyti — tr. 1. R64, MŽ85, N, J, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, Btrm šaudyti, leidžiant kulkas, sviedinius į numatytą vietą: Apšaudau miestą K; R65, MŽ86. Tas kelias buvo ir nakčia apšaudomas Plšk. Jie te kur iš kokio griovio kiek apšaudė [traukinį] Sb. Užė[jo]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšaudyti — 1. intr. SD217, Sut, N, K, M, J, LL123, Rtr, KŽ šaudyti atgal į šaudančiuosius. | refl. Š, Ser, KŽ: Priešas atsišaudė DŽ1. Šitie sugulę, o tas stačias atsišaudo Sug. Ten žvalgai buvo, anie atsišaudė ir pabėgo Pln. Atsišaudė tie plėšikai smarkiai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbelsti — tr. 1. išdaužti, išmušti: To lango neišbelsk Ėr. Vaikai išbeldė du stiklus lange Ukm. | refl. tr.: Kai grius kur į sieną, visus dantis išsibel̃s Paį. ║ daug išmušti, iššaudyti: Totoriai mūsiškių daug išbeldė rš. 2. išpliekti, iškaršti: Palauk,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškirsti — 1 iškir̃sti, ìškerta, iškir̃to 1. tr. nukirsti: Iškirsčiau klevelį ir aržuolėlį, grindyčiau tiltelį per Nemunėlį (d.) Smn. Iškirsk, sūneli, tą putinėlį Vlk. Aš tą dagį iškirsiu, per tvorelę išmesiu Klvr. iškirstinaĩ adv.: Visus storus ąžuolus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpalyti — ×išpãlyti tr. 1. išperti, išmušti: Tai kad dar jumi kas išpãlyt gerai! Lp. Reikia jam gerai kailį išpãlyt Rk. 2. iššaudyti: Išpãlijo niemčiai Prng. palyti; apipalyti; atpalyti; išpalyti; nupalyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpiškinti — išpìškinti tr. J 1. žr. išpyškinti 1: Parjojęs išpiškysiu langus nuėjęs Žem. Išpìškino, išdaužė visas krautuves [per karą] Krš. 2. žr. išpyškinti 3: Išpìškink jį per intausius Š. 3. žr. išpyškinti 4: Išvarė, išpìškino žentą …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”